Miljöpolicy

Breccias Miljöpolicy Hela Breccia konsults verksamhet genomsyras av miljötänk och verksamhetens fokus ligger på miljö- och kundnytta. Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet. Här nedan nämnda punkter åskådliggör Breccia konsults miljöpolicy: Vi […]