Miljö och Kvalitet

Breccia Konsult ABs verksamhet bedrivs enligt ett internt miljö- och kvalitetsledningssystem upprättat i enlighet med ISO 9001:2008 (kvalitet) och ISO 14001:2004 (miljö).

Företaget arbetar enligt branschens föreskrifter utgivna av bl a SGF, Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket.

För att läsa Breccia Konsults miljöpolicy se här.

För att läsa Breccia Konsults kvalitetspolicy se här.

Företagets anställda utbildas fortlöpande för att vara uppdaterade med vad som händer i branschen och är aktivt deltagande på konferenser och seminarium.

2-min