Om Breccia

Breccia Konsult AB startades i början januari 2016 av Cecilia Jansson som är ensam ägare och i dag den enda anställda i företaget. Företagets verksamhet kom igång på heltid i maj 2016.

Företagets vision är att ge Dig samlad kompetens från både konsult- och entreprenadbranschen. Hela Breccia Konsults verksamhet genomsyras av miljötänk och verksamhetens fokus ligger på miljö- och kundnytta. Cecilia Jansson kommer närmast från en befattning som chef på avdelningen för sanering och behandling av förorenade massor på Ekokem, f.d. SAKAB, där hon också var ansvarig för deponin och behandlingsytorna runt om i Sverige. Tidigare har hon arbetat som konsult inom förorenad mark och vatten på ett par av de större konsultfirmorna. För att läsa mer om Cecilia och hennes erfarenheter se här. För att titta på referensobjekt för Breccia se här.

Genom att kundanpassa varje projekt vill Breccia Konsult AB ge den bästa servicen och få varje projekt att så smidigt som möjligt nå sitt mål, uppsatt utefter vad Du som kund efterfrågar och värderar. Lär mer HÄR om Du vill veta mer om vad vi kan göra för Dig idag.

Flexibilitet och engagemang är viktiga redskap i både relationer och utförande av uppdrag.

För att ge Dig komplett och högkvalitativ service samarbetar Breccia Konsult AB med andra konsulter, entreprenörer och ackrediterat laboratorium.

Kompetenser:

 • Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd
 • Miljötekniska markundersökningar
 • Grundvatten
 • Provtagning av ytvatten, lakvatten, avfall och sediment
 • Godkänd kurs för certifierad provtagare för jord och grundvatten
 • Avfall och deponifrågor
 • Avfallsklassning
 • Jordbehandling
 • Riskbedömningar
 • Historiska inventeringar
 • Lakvattenutredningar
 • Kontrollprogram
 • Tillståndsansökningar och anmälningsärenden
 • Beställarstöd
 • Myndighetskontakter
 • EDD – Environmental Due Diligence

1267034821