Beställarstöd & kontakt

Vi finns här för er när ni behöver administrativ hjälp och beställarstöd för tillståndsansökningar och anmälningsärenden, myndighetskontakter, byggnads-, miljö- och rivningsinventering. Det kan exempelvis gälla:

Tillståndsansökningar

och anmälningsärenden gällande allt från nya anläggningar för sortering och hantering av material (C-verksamhet) till deponier, saneringsanmälningar, etc.

Beställarestöd i frågor

Som kommer gällande mark och vatten t.ex. gentemot myndighet eller motpart i en affär. Det kan exempelvis gälla när det ska byggas nytt eller byggas ut på en fastighet, köpa mark eller på annat sätt utveckla en fastighet man äger. Det kan vara frågor om risker i en affär när det kommer till mark- och grundvattenföroreningar eller föroreningar i byggnader.

Myndighetskontakter & inventering

Vid olika typer av frågor. Det kan vara föreläggande som kommit från en tillsynsmyndighet eller uppdrag där det behövs stöd för att komma vidare.

Även byggnadsinventering, miljöinventering och rivningsinventeringar av byggnads-material och byggnader inför rivning och ombbyggnad.

Ja tack!

Jag är intresserad av hjälp för beställarstöd och kontakt.

* måste fyllas i

Genom att fylla i ovan uppgifter ger du oss samtycke för att använda uppgifterna för att behandla information till dig om tjänster anpassat efter dina intressen och behov via e-post eller telefon. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Läs hela vår integritetspolicy