Karin har kandidatexamen i geologi samt en master i rättsvetenskap och har tidigare arbetat på bl.a Länsstyrelsen i Kalmar län med tillsyn av förorenade områden och prövning av miljöfarlig verksamhet. Via Breccia Stockholm arbetar hon med uppdrag inom tillsyn och förorenad mark.

Placeringsort: Stockholm

Tillsyn och förorenad mark.

.

Karin Walheim

Placeringsort: Stockholm

Tel: +46 709 44 11 06
E-post: karin@breccia.se