Daniel har arbetat hos Breccia sedan 2019. Han arbetar med jord, grundvatten och byggnader. Daniel kommer närmast från Sigma där han arbetat med bl a utredningar och undersökningar av förorenade områden i rollen som både provtagare, handläggare och uppdragsansvarig. Daniel har en master i geologi från Lunds universitet och är certifierad provtagare för jord-och grundvatten.  

Provtagning jord & vatten

Miljötkekniska markundersökningar

Tel: +46 709 44 11 96 
E-post: daniel@breccia.se