Daniel har arbetat hos Breccia sedan 2019. Han arbetar med jord, grundvatten och byggnader. Daniel har en master i geologi från Lunds universitet och är certifierad provtagare för jord-och grundvatten.  Han har erfarenhet av att arbeta med bl a utredningar och undersökningar av förorenade områden i rollen som både provtagare, handläggare och uppdragsansvarig.

Placeringsort: Malmö

Provtagning jord & vatten

Miljötekniska markundersökningar

Daniel Preis

Placeringsort: Malmö

Tel: +46 709 44 11 96 
E-postdaniel@breccia.se