Emeli examinerades från mastersprogrammet Soil, Water and Environment på SLU Uppsala 2023. Efter examen kom hon direkt till oss på Breccia där hon är anställd som junior miljökonsult inom förorenade områden. Från tidigare arbete på Umeå universitet har Emeli erfarenhet av både fältarbete och laborationsarbete där frågor rörande mark- och vattenkemi legat i fokus.

Placeringsort: Stockholm

Info kommer

.

Emeli Arvidsson

Placeringsort: Stockholm

Tel: +46 73 329 58 94
E-postemeli@breccia.se

hydrogeologi