Geoteknik & Geokonstruktion

Geoteknisk undersökning till bygglov. Breccia uför effektiva kontroller av jordens fasthet, grundvattennivåer och jordartsbestämning.