geotekniker

Hanna är geotekniker och började jobba hos Breccia årsskiftet 2020/21. Hon har studerat vid Lunds universitet och kommer närmst från annan konsultfirma. På Breccia jobbar Hanna med geotekniska undersökningar – allt från grundläggningar av villa till större infrastrukturprojekt. Hon gör även schaktbottenbesiktningar och packningskontroller. En omfattade del av arbetet består av att upprätta undersökningsprogram, analysera och redovisa genomförda markundersökningar samt utföra geotekniska utredningar.

Placeringsort: Malmö

Geokostruktion

Beställarestöd & kontakt

Besikning & kontroll

Hanna Nilsson

Placeringsort: Malmö

Tel: +46 709 44 10 15 
E-post: hanna@breccia.se