geotekniker

Hanna är geotekniker och började jobba hos Breccia årsskiftet 2020/21. Hon har studerat vid Lunds universitet och har tidigare arbetat på bl. a. COWI och AFRY. På Breccia jobbar Hanna med geotekniska undersökningar – allt från grundläggningar av villa till större infrastrukturprojekt. Hon gör även schaktbottenbesiktningar och packningskontroller. En omfattade del av arbetet består av att upprätta undersökningsprogram, analysera och redovisa genomförda markundersökningar samt utföra geotekniska utredningar.

Geokostruktion

Beställarestöd & kontakt

Besikning & kontroll

Tel: +46 709 44 10 15 
E-post: hanna@breccia.se