miljögeotekniker

Irmeli kommer närmast från VA Syd där hon arbetat med provtagning och analys av olika slags vatten. Hon har en kandidatexamen från Lunds universitet inom miljövetenskap. Sedan 2020 jobbar Irmeli hos Breccia med vatten, mark och byggnader. 

Mer info kommer

Tel: 0709 44 11 90
E-post: irmeli@breccia.se