Karin har kandidatexamen i geologi samt en master i rättsvetenskap och har tidigare bl a jobbar på Länsstyrelsen i Kalmar län med tillsyn av förorenade områden och prövning av miljöfarlig verksamhet. Hon jobbar med uppdrag inom tillsyn och förorenad mark.

Tillsyn och förorenad mark.

.

Tel: +0709 44 11 06
E-post: karin@breccia.se