Kontakt

* måste fyllas i

Breccia Konsult AB 

Joelsgatan 15 

215 67 Malmö

 

Besöksadress och adress för paket:

Blekingsborgsgatan 18

214 63 Malmö

CECILIA GÖRANSSON, FIL. MAG. GEOLOGI

Tel: +46 709 44 11 27

E-post: cecilia@breccia.se

   MAX ADOLFSSON, MILJÖGEOTEKNIKER/HYDROGEOLOG

Tel: +46 709 44 77 35

E-post: max@breccia.se

ANNA LARSSON, MILJÖGEOTEKNIKER

Tel: +46 709 44 11 17

E-post: anna@breccia.se

   DANIEL PREIS, MILJÖGEOTEKNIKER

Tel: +46 709 44 11 96 

E-post: daniel@breccia.se

JULIA CHONEWICZ, MILJÖGEOTEKNIKER 

Tel: 0709 44 11 83

E-post: julia@breccia.se 

 ANDERS BERG, MILJÖGEOTEKNIKER

Tel: +46 709 44 11 84

E-post: anders@breccia.se

HENRIK TUVESSON, MILJÖGEOTEKNIKER 

Tel: 0709 44 11 80 

E-post: henrik@breccia.se

IRMELI GRONGSTAD, MILJÖGEOTEKNIKER 

Tel: 0709 44 11 90

E-post: irmeli@breccia.se

HANNA NILSSON, GEOTEKNIKER 

Tel: 0709 44 10 15 

E-post: hanna@breccia.se