Kontakt

* måste fyllas i

Breccia Konsult AB 

Joelsgatan 15 

215 67 Malmö

 

Besöksadress och adress för paket:

Bellvue kontorshotell

Stadiongatan 65

217 62 Malmö

CECILIA GÖRANSSON, FIL. MAG. GEOLOGI

Tel: +46 709 44 11 27

E-post: cecilia@breccia.se

   MAX ADOLFSSON, MILJÖGEOTEKNIKER/HYDROGEOLOG

Tel: +46 709 44 77 35

E-post: max@breccia.se

ANNA LARSSON, MILJÖGEOTEKNIKER

Tel: +46 709 44 11 17

E-post: anna@breccia.se

   DANIEL PREIS, MILJÖGEOTEKNIKER

Tel: +46 709 44 11 96 

E-post: daniel@breccia.se

JULIA CHONEWICZ, MILJÖGEOTEKNIKER 

Tel: 

E-post: julia@breccia.se 

 ANDERS BERG, MILJÖGEOTEKNIKER

Tel: +46 709 44 11 17 

E-post: anders@breccia.se

HENRIK TUVESSON, MILJÖGEOTEKNIKER 

Tel: 

E-post: henrik@breccia.se