Linda har en master och en kandidatexamen inom geologi och geovetenskap. Hon jobbar med uppdrag inom förorenad mark från Stockholmskontoret.

Förorenad mark

.

Tel: +0709 44 11 52
E-post: linda@breccia.se