Linda har en master och en kandidatexamen inom geologi och geovetenskap. Under sin studietid var hon en termin i Dunedin, Nya Zeeland som utbytesstudent. Hon arbetar med uppdrag inom förorenad mark.

Placeringsort: Stockholm

Förorenad mark

.

Linda Aulin

Placeringsort: Stockholm

Tel: +46 709 44 11 52
E-post: linda@breccia.se