Max är miljögeotekniker/hydrogeolog som har studerat vid Lunds universitet och började som konsult för Breccia 2017. Han arbetar med bl.a. miljö- och rivningsinventeringar av byggnader och mark och grundvattenundersökningar och är certifierad provtagare för både grundvatten, jord, ytvatten och sediment enligt KIWA/Nordtest.

Miljötkekniska markundersökningar

Vattenrening

Sanering mark & vatten

Tel: +46 709 44 77 35
E-post: max@breccia.se