Max är miljögeotekniker och har, förutom kandidatexamen i geologi från Lunds universitet, läst berggrundsgeologi och olika kurser i hydrogeologi. 2016 läste han Miljöförändring under kvartär tid vid University of Edinburgh. Max började som konsult för Breccia 2017.

Max arbetar främst med förorenade områden. Utöver det arbetar han även med miljö- och rivningsinventeringar av byggnader och mark samt grundvattenundersökningar. Han är certifierad provtagare för både grundvatten, jord, ytvatten och sediment enligt KIWA/Nordtest.

Placeringsort: Malmö

Miljötekniska markundersökningar

Vattenrening

Sanering mark & vatten

Max Adolfsson

Kontorsplacering: Malmö

Tel: +46 709 44 77 35
E-post: max@breccia.se