Miljöingenjör

Mikel jobbar både med markmiljöprojekt och med byggnader vid rivnings/miljöinventeringar. Han har en kandidat som Miljöingenjör. Under hans utbildning så läste han under den valfria kursdelen byggnad och har även läst flera enstaka kurser i ämnet utanför och efter sin kandidatexamen. Mikel kom till oss på Breccia hösten 2023. Han kommer från en roll där han tidigare har arbetat med luftemission. Förutom svenska, så behärskar han även engelska, franska och arabiska.

Placeringsort: Malmö

Materialinventering

Markundersökningar

Luftmätning

Mikel Constantin

Placeringsort: Malmö

Tel: +46 709 44 11 90
E-postmikel@breccia.se