Breccia konsult AB vill att du ska ha full insyn i samt känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter säkert och korrekt. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vår webbplats www.breccia.se är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Certifikatet är till för att förhindra obehöriga personer att se information som skickas mellan servrar. Vi använder Google Analytics script för att få ut statistik och händelser på webbplatsen, men inga personuppgifter eller något som kan identifiera dig samlas in.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande person. Det är exempelvis namn eller epost-adress. Med behandling avses allt man gör med en personuppgift. Exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning och radering.

Personuppgiftsansvarig

Breccia kounsult AB med organisationsnummer  559042-5988 är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker i företagets verksamhet. Om du lämnar dina personuppgifter och fyller i ett formulär till Breccia via denna webbplats samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy.

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

Uppgifterna som sparas hos oss är de fält som respektive formulär innehåller (namn, e-post). Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte för att behandla information till dig om tjänster anpassat efter dina intressen och behov, samt upprätthålla kontakt och eventuella samarbeten. Eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation eller förfrågan. Dina personuppgifter samlas in och behandlas enbart med ditt samtycke i enlighet med tillämplig lagstiftning i syfte att fullfölja vårt åtagande till dig och till våra övriga kunder.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt med att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt, samt samlar in med samtycke och information om behandling. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen kan du läsa om den på Datasinspektionen som är tillsynsmyndighet.

Ändring/radering och rätt till information om personuppgifter

Du har alltid möjlighet och rätt till att begära tillkomst till den information vi har lagrad. Du har även rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. För att göra detta kontaktar du oss via e-post eller telefonnummer. När du är kund hos oss sparar vi enbart dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt samarbete.

Kontaktuppgifter

Om du som webbplatsanvändare eller kund har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill ändra/radera uppgifterna, vänligen kontakta personuppgiftsansvarig.

Senast uppdaterad 2023-04-17