Nöjda kunder och hög kvalitet är största prioritet för Breccia konsult. Detta vill vi uppnå genom att:

  • Ständigt förbättra vårt arbete. Detta görs bl. a. genom projektuppföljningar där kundernas synpunkter och intryck samlas och arbetas in i vårt kvalitetssystem. Vi ser till att hålla oss uppdaterade på lagar och regler och nya rön inom våra kompetensområden.
  • Följa upp och utvärdera avvikelser. Avvikelser ska inte vara ett nederlag utan en hjälp till att förbättring och för att finna de svaga punkterna för vidareutveckling av verksamheten.
  • Ha kunden i fokus. Varje kund och projekt är unikt och det är viktigt att vara lyhörd för kundens behov och förutsättningar för att uppnå så bra resultat som möjligt i varje projekt. Vi vill överträffa kundens förväntningar och ge ett mervärde i vår försäljning. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.
  • Engagemang från alla nivåer i organisationen i varje kontakt (externt och internt) och projekt. Jobba genom att sätta tydliga mål både internt och externt och basera åtgärder på fakta, helhetssyn och långsiktiga perspektiv.
  • Ställa krav på samarbetspartner och leverantörer. De ska efterleva samma höga krav på kvalitet som Breccia konsult.