Sanering & avfall

Saneringar av mark och vatten

Saneringsanmälningar och saneringskontroller av entreprenader, BAS P, saneringsrapporter, byggledning.


Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd

Enligt t. ex. AMA vid entreprenader innehållande saneringar av mark och/eller vatten, utvärderingar av anbud m.m.

BAS P/U i saneringsentreprenader
Avfallsklassning av material som ska till deponi.


Avfall och deponifrågor

Som t.ex. tillstånd, MKB, kontrollprogram, olika hanteringsmetoder för avfall, deponiplan, lakvatten, m.m.