Natalia är geotekniker och arbetar från Malmö kontoret. Natalia kommer närmast från en tjänst som geotekniker på Atkins. 

Geotekniska undersökningar

.

Tel: +0709 44 11 84
E-post: natalia@breccia.se

knisk undersökning