miljögeotekniker

Olivia har jobbat som geotekniker sedan examen från Lunds Tekniska Högskola 2017. Närmast kommer hon från AFRY där hon även varit uppdragsledare i både små och stora infrastrukturprojekt. Hon gillar beräkningar och dimensionerar gärna geokonstruktioner. Utöver det arbetar hon med geotekniska undersökningar, schaktbottenbesiktningar och packningskontroller.

Geokonstruktion och geoteknik

Geoteknisk markundersökning

Tel: 0709 44 11 74
E-post: olivia@breccia.se