miljögeotekniker

Olivia har jobbat som geotekniker sedan examen från Lunds Tekniska Högskola 2017. Närmast kommer hon från en annan konsultfirma där hon även varit uppdragsledare i både små och stora infrastrukturprojekt. Olivia gillar beräkningar och dimensionerar gärna geokonstruktioner. Utöver det arbetar hon med geotekniska undersökningar, schaktbottenbesiktningar och packningskontroller.

Placeringsort: Malmö

Geokonstruktion och geoteknik

Geoteknisk markundersökning

Olivia Stövring-Nielsen

Placeringsort: Malmö

Tel: + 46 709 44 11 74
E-postolivia@breccia.se