Om Breccia

Breccia Konsult AB startades i början januari 2016 av Cecilia Göransson som är ensam ägare. Breccia fortsätter att växa med framgång och är nu verksamma i stora delar av Sverige, och blir fler och fler anställda miljökonsulter och geotekniker.

Vår vision är att ge Dig samlad kompetens från både konsult- och entreprenadbranschen och hela vår verksamhet genomsyras av miljötänk med fokus på miljö- och kundnytta. Cecilia Göransson kommer närmast från en befattning som chef på avdelningen för sanering och behandling av förorenade massor på Ekokem, f.d. SAKAB, där hon också var ansvarig för deponin och behandlingsytorna runt om i Sverige. Tidigare har hon arbetat som konsult inom förorenad mark och vatten på ett par av de större konsultfirmorna. För att läsa mer om Breccias konsulter se här. För att titta på referensobjekt för Breccia se här.

Genom att kundanpassa varje projekt vill vi ge den bästa servicen och få varje projekt att så smidigt som möjligt nå sitt mål, uppsatt utefter vad Du som kund efterfrågar och värderar.

Flexibilitet och engagemang är viktiga redskap i både relationer och utförande av uppdrag.

För att ge Dig komplett och högkvalitativ service samarbetar Breccia Konsult AB med andra konsulter, entreprenörer och ackrediterat laboratorium.

Våra kompetenser:

 • Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd
 • Geoteknik & Geotekniska undersökningar
 • Miljötekniska markundersökningar
 • Grundvatten
 • Provtagning av ytvatten, lakvatten, avfall och sediment
 • Godkänd kurs för certifierad provtagare för jord och grundvatten
 • Avfall och deponifrågor
 • Avfallsklassning
 • Miljö- och rivningsinventeringar av byggnader
 • Jordbehandling
 • Riskbedömningar
 • Historiska inventeringar
 • Lakvattenutredningar
 • Kontrollprogram
 • Tillståndsansökningar och anmälningsärenden
 • Beställarstöd
 • Myndighetskontakter
 • EDD – Environmental Due Diligence


BRECCIA KONSULT AB

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT NU