Provtagning & riskbedömning

Vi har certifierade provtagare gällande jord och grundvatten, sediment och ytvatten. Breccias miljökonsulter hjälper er också med Environmental Due Dilligence, provtagningar av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar och rivningslov, historiska inventeringar.

Provtagning av jord, yt- & grundvatten, lakvatten, avfall & sediment

Breccias konsulter är godkända och certifierade provtagare gällande jord och grundvatten. Ibland krävs en extern dokumenterad kvalitetssäkring av provtagningen av mark och vatten. Genom att ha genomgått och klarat en kurs för certifierad provtagare visar det att provtagningen görs enligt gängse metoder och på ett kvalitetssäkrat sätt. Vi är även certifierade för provtagning av sediment och ytvatten.

Provtagningar av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar & rivningslov

Vi gör riskbedömningar av bl.a. deponier och lakvatten, förorenad mark och förorenat grundvatten inför ombyggnation, rivning och/eller fastighetsköp, m.m. 

EDD – Enviromental Due Diligence & Historiska inventeringar 

Vid ett fastighetsköp köper man också på sig ansvaret för eventuella miljöskador i mark och vatten om det inte längre finns en verksamhetsutövare att gå till. För att se vilka risker som finns i samband med ett fastighetsköp när det gäller mark och byggnad kan en EDD göras.

För att bedöma eventuell risk med ett område eller för att få bakgrund och information inför en kommande provtagning eller sanering görs historiska inventeringar. Inventeringen görs om verksamheter som funnits på området, vilka kemikalier och processer som använts, vilka mängder, lokaliseringen av olika verksamheter. Miljöinventeringar och provtagning av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar och dokumentation till rivningslov måste ske på ett sätt så att anmälan om rivningslovet blir beviljat och en rivningsentreprenör ska kunna beräkna kostnad för entreprenaden. Breccia konsult kan hjälpa er med detta.

Ja tack!

Jag är intresserad av hjälp med provtagning & riskbedöming.

* måste fyllas i

Genom att fylla i ovan uppgifter ger du oss samtycke för att använda uppgifterna för att behandla information till dig om tjänster anpassat efter dina intressen och behov via e-post eller telefon. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Läs hela vår integritetspolicy