Sanering & avfall

Vi utför saneringar av mark och vatten, förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd, avfallsklassning och deponifrågor.

Saneringar av mark och vatten

Saneringsanmälningar och saneringskontroller av entreprenader, BAS P, saneringsrapporter, byggledning.

Förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd

Enligt t. ex. AMA vid entreprenader innehållande saneringar av mark och/eller vatten, utvärderingar av anbud m.m.

BAS P/U i saneringsentreprenader

Avfallsklassning av material som ska till deponi.

Avfall och deponifrågor

Som t.ex. tillstånd, MKB, kontrollprogram, olika hanteringsmetoder för avfall, deponiplan, lakvatten, m.m.

Ja tack!

Jag är intresserad av hjälp med sanering & avfall.

* måste fyllas i

Genom att fylla i ovan uppgifter ger du oss samtycke för att använda uppgifterna för att behandla information till dig om tjänster anpassat efter dina intressen och behov via e-post eller telefon. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Läs hela vår integritetspolicy