VÄLKOMMEN TILL BRECCIA KONSULT AB
Kundanpassat, flexibelt och engagerat

Breccia konsult AB är det stora miljöföretaget i ett litet format. Vi har vårt huvudkontor i Malmö, men är verksamma i hela Skåne och stora delar av Sverige, året runt. Några av de tjänster som våra kunniga och erfarna miljökonsulter kan erbjuda är: Saneringshjälp av förorenad mark, grundvatten, byggnader och områden i stort, vattenrening, provtagning, riskbedömning, avfallshantering, markundersökningar, m.m. För att erbjuda bästa möjliga service är vi mycket noga med att vara flexibla i alla våra projekt, både i tid och utförande.

Alla uppdrag utförs så att ni som kund ska komma vidare i ert arbete så smidigt och så fort som möjligt. Vi anpassar oss efter era behov och ser varje uppdrag som unikt, då vi av många års erfarenhet vet att förutsättningarna skiljer från kund till kund och från projekt till projekt. Det som driver Breccia konsult framåt är engagemanget för miljön och miljöteknik tillsammans med största möjliga fokus och koncentration på varje enskilt uppdrag. Att ni är 100 % nöjda är målet med vårt arbete!

 

Vad kan vi göra för er?

 Provtagning & riskbedömning                                                                                    Mark & vatten

                Sanering & avfall                                                                                    Beställarstöd & kontakt