VÄLKOMMEN TILL BRECCIA KONSULT AB


MILJÖ- OCH GEOTEKNIK

Kundanpassat, flexibelt, engagerat

Det som driver Breccia konsult framåt är engagemanget för miljön och miljöteknik. Vårt handplockade team med kunniga och erfarna miljö- och geotekniker fortbildas löpande för att möta framtidens krav och för att ni som kund ska känna er trygga genom hela processen. För att ge våra kunder bästa möjliga service är vi mycket noga med att vara flexibla i alla våra projekt, både i tid och utförande.

 • Miljötekniska undersökningar
 • Stöd och hjälp vid sanering av förorenad mark och vatten, byggnader och områden i stort.
 • Provtagning av jord, ytvatten, lakvatten, grundvatten, sediment, asfalt, byggmaterial
 • Riskbedömning
 • Miljö- och materialinventering
 • Myndighetskontakter
 • Geotekniska undersökningar
 • Jordbehandling
 • Vattenrening
 • Avfall och deponifrågor
 • Kontrollprogram
 • Radonmätning
 • Återbruksinventering
Vi anpassar oss efter era behov – stora som små

För att kunna ge bästa möjliga service är vi mycket noga med att vara lyhörda och flexibla inför våra kunders önskemål i alla våra uppdrag, både när det gäller tid, omfattning och utförande. Vår mångåriga erfarenhet gör att vi vet att varje uppdrag har unika förutsättningar. För att ni ska komma vidare i ert projekt så smidigt och fort som möjligt så ligger våra konsulters fokus på just ert uppdrags utmaningar. Målet är att ni ska vara 100% nöjda med vårt arbete.

Vad kan vi göra för er?

Våra tjänster:

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning till bygglov. Breccia utför effektiva geotekniska kontroller av jordens fasthet, grundvattennivå & jordartsbestämning. Läs mer.

Mark & vatten

Våra miljökonsulter hjälper er med statusrapporter för mark och vatten, miljötekniska markundersökningar, saneringar av mark och/eller vatten, grund- och lakvattenutredningar. Läs mer.

Provtagning/riskbedömning

Våra provtagare är certifierade för jord och grundvatten, sediment och ytvatten. Breccias miljökonsulter hjälper er också med Environmental Due Dilligence, provtagningar av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar och rivningslov, historiska inventeringar. Läs mer.

Sanering & avfall

Vi utför saneringar av mark och vatten, förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd, avfallsklassning och deponifrågor. Läs mer.

Beställarstöd & kontakt

Breccia konsult AB finns här för er när ni behöver administrativ hjälp och beställarstöd för tillståndsansökningar och anmälningsärenden, myndighetskontakter, byggnads-, miljö och rivningsinventering. Läs mer.

Övrigt

Kontakta oss för att få en behovsanpassad offert som passar just era önskemål. Läs mer.

BRECCIA KONSULT AB

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT NU