VÄLKOMMEN TILL BRECCIA KONSULT AB


MILJÖ- OCH GEOTEKNIK

Kundanpassat, flexibelt, engagerat

Breccia konsult AB är det stora miljöföretaget i ett litet format. Vi har våra kontor i Malmö och Stockholm, men är verksamma i hela Skåne och stora delar av Sverige, året runt. Några av de tjänster som våra kunniga och erfarna miljö- och geotekniker kan erbjuda är: Saneringshjälp av förorenad mark, geotekniska undersökningar, saneringshjälp av förorenad mark och vatten, byggnader och områden i stort, vattenrening, provtagning, riskbedömning, avfallshantering, mark- och grundvattenundersökningar, och mycket mer. För att ge våra kunder bästa möjliga service är vi mycket noga med att vara flexibla i alla våra projekt, både i tid och utförande.

Alla uppdrag utförs så att ni som kund ska komma vidare i ert arbete så smidigt och så fort som möjligt. Vi anpassar oss efter era behov och ser varje uppdrag som unikt då vi av många års erfarenhet vet att förutsättningarna skiljer från kund till kund och från projekt till projekt. Det som driver Breccia konsult framåt är engagemanget för miljön och miljöteknik tillsammans med största möjliga fokus och koncentration på varje enskilt uppdrag. Att ni är 100 % nöjda är alltid målet med vårt arbete!

Vad kan vi göra för er?

Våra tjänster:

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning till bygglov. Breccia uför effektiva geotekniska kontroller av jordens fasthet, grundvattennivå & jordartsbestämning. Läs mer.

Mark & vatten

Våra miljökonsulter hjälper er med statusrapporter i mark och vatten, miljötkekniska markundersökningar, saneringar av mark och/eller vatten, grund- och lakvattenutredningar. Läs mer.

Provtagning/riskbedömning

Vi har certifierade provtagare gällande jord och grundvatten, sediment och ytvatten. Breccias miljökonsulter hjälper er också med Environmental Due Dilligence, provtagningar av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar och rivningslov, historiska inventeringar. Läs mer.

Sanering & avfall

Vi utför saneringar av mark och vatten, förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd, avfallsklassning och deponifrågor. Läs mer.

Beställarstöd & kontakt

Breccia konsult AB finns här för er när ni behöver administrativ hjälp och beställarstöd för tillståndsansökningar och anmälningsärenden, myndighetskontakter, byggnads-, miljö och rivningsinventering. Läs mer.

Övrigt

Kontakta oss för att få en behovsanpassad offert som passar just era önskemål. Läs mer.

BRECCIA KONSULT AB

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT NU