VÄLKOMMEN TILL BRECCIA KONSULT AB


MILJÖ- OCH GEOTEKNIK

Kundanpassat, flexibelt och engagerat

Breccia konsult AB är det stora miljöföretaget i ett litet format. Vi har våra kontor i Malmö och Stockholm, men är verksamma i hela Skåne och stora delar av Sverige, året runt. Några av de tjänster som våra kunniga och erfarna miljökonsulter kan erbjuda är: Saneringshjälp av förorenad mark, geotekniska undersökningar, grundvatten, byggnader och områden i stort, vattenrening, provtagning, riskbedömning, avfallshantering, markundersökningar, och mycket mer. För att erbjuda bästa möjliga service är vi mycket noga med att vara flexibla i alla våra projekt, både i tid och utförande.

Alla uppdrag utförs så att ni som kund ska komma vidare i ert arbete så smidigt och så fort som möjligt. Vi anpassar oss efter era behov och ser varje uppdrag som unikt, då vi av många års erfarenhet vet att förutsättningarna skiljer från kund till kund och från projekt till projekt. Det som driver Breccia konsult framåt är engagemanget för miljön och miljöteknik tillsammans med största möjliga fokus och koncentration på varje enskilt uppdrag. Att ni är 100 % nöjda är alltid målet med vårt arbete!

Vad kan vi göra för er?

Våra tjänster


Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning till bygglov. Breccia uför effektiva geotekniska kontroller av jordens fasthet, grundvattennivå & jordartsbestämning.

Mark & vatten

Våra miljökonsulter hjälper er med statusrapporter i mark och vatten, miljötkekniska markundersökningar, saneringar av mark och/eller vatten, grund- och lakvattenutredningar.

Provtagning & riskbedömning

Vi har certifierade provtagare gällande jord och grundvatten, sediment och ytvatten. Breccias miljökonsulter hjälper er också med Environmental Due Dilligence, provtagningar av byggnadsmaterial, rivningsinventeringar och rivningslov, historiska inventeringar.

Sanering & avfall

Vi utför saneringar av mark och vatten, förfrågningsunderlag och upphandlingsstöd, avfallsklassning och deponifrågor.

Beställarstöd & kontakt

Breccia konsult AB finns här för er när ni behöver administrativ och beställarstöd för tillståndsansökningar och anmälningsärenden, myndighetskontakter, byggnads-, miljö och rivningsinventering.

BRECCIA KONSULT AB

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT NU