Vi är Breccia konsult AB

Breccia konsult AB består i dagsläget av drygt 15 erfarna och kunniga miljö- och geotekniker som arbetar från Malmö och Stockholm. Sedan starten 2016 har vi expanderat snabbt och vi kan nu erbjuda kvalitativa och behovsanpassade tjänster i stora delar av Sverige för det mesta inom miljö, mark, vatten, geoteknik, sanering och avfallshantering.

Breccias miljö- och geoteknikkonsulter har lång erfarenhet från miljötekniska och geologiska undersökningar, så som avfallsklassning, markundersökningar, provtagningar och sanering av förorenad mark och vatten. Vi kan erbjuda er allt från saneringshjälp, geotekniska undersökningar, rivningsinventeringar, till miljöinventeringar, radonmätningar och mycket mer.

 Läs mer om vad vi kan göra för er

BRECCIA KONSULT AB

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT NU