Vi är Breccia konsult AB

Breccias miljö- och geoteknikkonsulter har lång erfarenhet från miljötekniska och geologiska undersökningar, så som avfallsklassning, markundersökningar, provtagningar och sanering av förorenad mark och vatten. Vi kan erbjuda er allt från saneringshjälp, geotekniska undersökningar, rivningsinventeringar, till miljöinventeringar, radonmätningar och mycket mer.

 Läs mer om våra medarbetare och miljökonsulter

Cecilia Göransson, seniorkonsult

Cecilia har över 20 års erfarenhet av olika typer av miljöjobb. Hon har både arbetat som entreprenör med saneringar, behandling av förorenad mark och som konsult med uppdrags- och projektledning, vattenhantering, provtagning och utredningar. Hon har även arbetat med miljöledningssystem, deponier och lakvatten, riskbedömningar och varuinformationsblad för industrin, projektering och anläggning av våtmarker m.m.

Cecilia är certifierad provtagare för både grundvatten, jord, ytvatten och sediment enligt KIWA/Nordtest. Max Adolfsson, miljökonsult

Max är miljögeotekniker/hydrogeolog som har studerat vid Lunds universitet och började som konsult för Breccia 2017. Han arbetar med bl.a. miljö- och rivningsinventeringar av byggnader och mark och grundvattenundersökningar och är certifierad provtagare för både grundvatten, jord, ytvatten och sediment enligt KIWA/Nordtest.


Daniel Preis, miljökonsult

Daniel har arbetat hos Breccia sedan 2019. Han arbetar med jord, grundvatten och byggnader. Daniel kommer närmast från Sigma där han arbetat med bl a utredningar och undersökningar av förorenade områden i rollen som både provtagare, handläggare och uppdragsansvarig. Daniel har en master i geologi från Lunds universitet och är certifierad provtagare för jord-och grundvatten.  


Anna Larsson, miljökonsult

Anna började hos Breccia 2019. Hon kommer närmast från en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Falkenbergs kommun. Anna arbetar med mark- och grundvattenutredningar och undersökningar och är certifierad provtgare för jord- och grundvatten. Från Lunds universitet har Anna en kandidatexamen i miljövetenskap och en master i tillämpad klimatstrategi.


Henrik Tuvesson, miljökonsult

Henrik har jobbat med oss sedan 2020. Henrik kommer närmast från ett annat konsultbolag där han arbetat med utredningar om föroreningar i mark och vatten. Hos Breccia arbetar han vidare inom samma område. 


Julia Chonewicz, miljökonsult

Julia började med Breccia 2020 och arbetar med bl.a. hydrogeologi, förorenad mark och grundvatten samt miljöinventering av byggnader. Hon har magisterexamen i geologi från Lunds universitet inom marin geologi samt en kandidatexamen från samma universitet inom hållbar vattenförsörjning.


Irmeli Grongstad, miljökonsult 

Irmeli kommer närmast från VA Syd där hon arbetat med provtagning och analys av olika slags vatten. Hon har en kandidatexamen från Lunds universitet inom miljövetenskap. Sedan 2020 jobbar Irmeli hos Breccia med vatten, mark och byggnader.  


Hanna Nilsson, geotekniker      

Hanna är geotekniker och började jobba hos Breccia årsskiftet 2020/21. Hon har studerat vid Lunds universitet och har tidigare arbetat på bl. a. COWI och AFRY. På Breccia jobbar Hanna med geotekniska undersökningar – allt från grundläggningar av villa till större infrastrukturprojekt. Hon gör även schaktbottenbesiktningar och packningskontroller. En omfattade del av arbetet består av att upprätta undersökningsprogram, analysera och redovisa genomförda markundersökningar samt utföra geotekniska utredningar.


Karl Hedgärde, geotekniker 

Breccias senaste tillskott heter Karl Hedgärde.


Olivia Stövring-Nielsen, Geotekniker 

Olivia har jobbat som geotekniker sedan examen från Lunds Tekniska Högskola 2017. Närmast kommer hon från AFRY där hon även varit uppdragsledare i både små och stora infrastrukturprojekt. Hon gillar beräkningar och dimensionerar gärna geokonstruktioner. Utöver det arbetar hon med geotekniska undersökningar, schaktbottenbesiktningar och packningskontroller.


Annelie Bohman, Miljökonsult

Annelie började hos Breccia konsult 2021 och jobbar från kontoret i Stockholm.


BRECCIA KONSULT AB

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT NU