geotekniker

Julia började med Breccia 2020 och arbetar med bl.a. hydrogeologi, förorenad mark och grundvatten samt miljöinventering av byggnader. Hon har magisterexamen i geologi från Lunds universitet inom marin geologi samt en kandidatexamen från samma universitet inom hållbar vattenförsörjning.

Placeringsort: Malmö

Saneringar av mark och vatten

Avfall och deponifrågor

Julia Chonewicz

Placeringsort: Malmö

Tel: +46 709 44 11 83
E-post: julia@breccia.se