Ragnhild Karlsson har en gedigen kompetens inom mark- och miljöfrågor från sina tidigare uppdrag både från sin roll från tillsynsmyndighet och i olika roller inom konsult och entreprenadverksamhet. Hon är mycket kunnig i miljölagstiftning. Dessutom har hon genom sitt arbete inom entreprenadbranschen gedigen erfarenhet och kunskap om praktisk hantering av miljöfrågor, avfall och schaktmassor ute i projekten – hur man på ett bra sätt planerar och tar hand om dem i verkligheten.