VÄLKOMMEN TILL BRECCIA KONSULT AB!

Välkommen till Breccia Konsult AB, det stora miljöföretaget i ett litet format. Vi har vårt huvudkontor i Malmö, men är verksamma i hela Skåne och hela Sverige, året runt. Några av de tjänster som våra kunniga och erfarna miljökonsulter kan erbjuda är: Saneringshjälp av förorenad mark, grundvatten, byggnader och områden i stort, vattenrening, provtagning, riskbedömning, avfallshantering, markundersökningar, m.m. För att erbjuda bästa möjliga service är Breccia Konsult mycket noga med att vara flexibla i sina projekt, både i tid och utförande. Alla uppdrag utförs så att Du som kund ska komma vidare i Ditt arbete så smidigt och så fort som möjligt. Vi anpassar oss efter Dina behov och ser varje uppdrag som unikt, då vi av många års erfarenhet vet att förutsättningarna skiljer från kund till kund och från projekt till projekt. Det som driver Breccia Konsults framåt är engagemanget för miljön och miljöteknik tillsammans med största möjliga fokus och koncentration på varje enskilt uppdrag. Att Du är 100 % nöjd är målet med vårt arbete!

Vad kan vi hjälpa er med?

Certifiering provtagning logo