miljögeotekniker

Anna började hos Breccia 2019. Hon kommer närmast från en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Falkenbergs kommun. Anna arbetar med mark- och grundvattenutredningar och undersökningar och är certifierad provtagare för jord- och grundvatten. Hon har en kandidatexamen i miljövetenskap från Lunds universitet och en master i tillämpad klimatstrategi.

Placeringsort: Malmö

Geoteknisk undersökning för mark, jord och vatten

Anna Larsson

Placeringsort: Malmö

Tel: +46 709 44 11 17
E-postanna@breccia.se