miljögeotekniker

Anna började hos Breccia 2019. Hon kommer närmast från en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Falkenbergs kommun. Anna arbetar med mark- och grundvattenutredningar och undersökningar och är certifierad provtgare för jord- och grundvatten. Från Lunds universitet har Anna en kandidatexamen i miljövetenskap och en master i tillämpad klimatstrategi.

Geoteknisk undersökning för mark, jord och vatten

Tel: +46 709 44 11 17
E-post: anna@breccia.se