Breccia konsult ABs verksamhet bedrivs enligt ett internt miljö- och kvalitetsledningssystem upprättat i enlighet med ISO 9001:2008 (kvalitet) och ISO 14001:2004 (miljö).

Företaget arbetar enligt branschens föreskrifter utgivna av bl a SGF, Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket.

Läs Breccia konsults miljöpolicy här.

Läs Breccia konsults kvalitetspolicy här

Företagets anställda utbildas fortlöpande för att vara uppdaterade med vad som händer i branschen och är aktivt deltagande på konferenser och seminarium


OFFERT


Facebook


Linkedin


Instagram