Bolaget fortsätter att växa med framgång och är nu verksamma i stora delar av Sverige. Antalet anställda miljökonsulter och geotekniker ökar. Bolaget startades år 2016 av Cecilia Göransson som är ensam ägare.