Vår nya miljöingenjör Mikel började hos oss på Breccia under hösten 2023 och har nu fått fast anställning.  I tidigare yrkesroll har han bland annat arbetat med emissionsmätningar till luft och vatten. Hos Breccia jobbar han med både markmiljöprojekt och rivnings/miljöinventeringar av byggnader. Han är även duktig på biokemi och klimatsmarta byggnader.