Ragnhild har en gedigen kompetens inom mark- och miljöfrågor från sina tidigare anställningar inom marksidan i byggbranschen och på tillsynsmyndighet. Ragnhild är kunnig inom miljölagstiftning och har dessutom gedigen kunskap om praktisk hantering av avfall och schaktmassor, både rena och förorenade, ute i projekt – hur man på ett bra sätt planerar och tar hand om dem i verkligheten.

Placeringsort: Malmö

Miljökonsult

.

Ragnhild Karlsson

Placeringsort: Malmö

Tel: +46 709 44 11 31
E-post: ragnhild@breccia.se

knisk undersökning