I samband med den geotekniska undersökningen görs med fördel provtagning av materialet för miljöanalyser. Även om inget krav kommit på miljöteknisk markundersökning från tillsynsmyndigheten eller för bygglov så kommer material som körs bort från platsen under entreprenaden att behöva vara provtagen för att en mottagningsanläggning skall godta dem. För att inte få en obehaglig överraskning så är det bättre att ta dessa prover i samband med att den geotekniska undersökningen har en borrbandvagn på plats. Detta blir för er både ekonomiskt och tidsmässigt en vinst, då en upptäckt av förhöjda halter i ett senare skede riskerar driftstopp, förseningar och hot om viten som följd.