Breccias provtagare är involverade i ett spännande projekt. Bottenaskan från en stor förbränningsugn lades först ut tillsammans med släckkalk för att binda olika ämnen. Slaggen ligger ute över en tid för att reagera innan provtagning av massorna sker. Bedömningen av lämplighet över tid som utfyllnad vid t.ex byggnation sker med provtagningar efter en noggrann provtagningsplan med olika batcher tagna vid olika tidpunkter.