”Himla tur att vädret var hyfsat under provtagningsperioden” berättar en av Breccias konsulter.

Under 2022 fick vi det spännande uppdraget att utföra undersökningar för både geoteknik och miljö – sediment, jord och grundvatten, inför projektering av ny kaj och vågbrytare i en hamn. En del av uppdraget var att utföra provtagning av sediment samt göra geotekniska sonderingar till sjöss från en pråm.

Arbetet fick planeras noga och i samråd med båtens kapten, hamnens personal och inblandad fältpersonal pga vind och strömmar.